Edunvalvonnassa Satakunnassa töitä riittää edelleen, jotta äänemme kuuluu valtakunnallisesti lujemmin. Kansanedustajan tehtävä on toimia alueen "juoksutyttönä" ja ajaa maakunnan asioita intohimolla verkostojaan käyttäen ja yhteistyötä tehden. Taistelutahto ja sitkeys kuuluvat pelin henkeen!

Alueemme elinvoiman edellytyksenä on koulutuksen kehittäminen. Rohkeita avauksia tarvitaan, jotta yliopistotasoinen koulutus säilyy ja kehittyy ja siten mahdollistaa koulutustasomme noston. Me tarvitsemme täällä lisää työtä ja kasvua.

Koulutus ja sivistys pitää olla jokaisen ulottuvilla. Porissa toimiva yliopistokeskus on maakunnan tärkeä koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen keskus. Sen toimintaa tulee vaalia ja kehittää tulevaisuudessakin. Myös peruskoulutuksen resurssit tulee olla realistiset ja toisen asteen koulutus elää ajan hengessä.

Turvallinen arki vaatii talouden tasapainoa. Oli sitten kyseessä kunnan tai valtion talous, taloutta
tulee hoitaa vastuullisesti ja päätösten tulee olla realistisia. Päättäjiltä vaaditaan paneutumista myös talouden hallintaan. Menojen ja tulojen tasapainoa hoidetaan ennakoivasti ja vastuullisesti.

Arki koostuu turvallisesta asuinympärisöstä. Kaupungissa jokaisen tulee voida liikkua pelkäämättä. Julkisilla paikoilla tapahtuvaa väkivaltaa ja ilkivaltaa voidaan vähentää, likaisten huumeruiskujen paikka ei ole lasten leikkipaikoilla. Kaupunki voi tehdä etupainotteista turvallisuustyötä verkostomaisella ja osallistavalla suunnittelulla. Turvallisen kaupungin maine on myös kilpailuvaltti, niin yrittäjien kuin uusien asukkaiden hankinnassa.


Hyvinvointi on jokaisen oikeus. Toimivia ja tarpeeseen kohdennettuja terveys- ja sosiaalipalveluita tulee saada silloin, kun niitä tarvitsee. Asiakkaan ”hyppyytys” paikasta toiseen on mennyttä aikaa, tulevaisuuden palvelut tulee toimia yhden luukun periaatteella.