Energistä elinvoimaa - yhteyksiä ja yhteistyötä

Kaupungin tulee tarjota parhaat edellytykset alueen elinvoiman ja yrittäjyyden lisäämiseen. Tämä vaatii muun muassa ketteriä lupaprosesseja ja kaavoitusta sekä jatkuvaa lobbausta. Meidän tulee pitää ääntä itsestämme, muut sitä eivät puolestamme tee.

Menestyvä kaupunki sekä maakunta ja talouden tasapaino

Taloutta tulee hoitaa vastuullisesti ja päätösten tulee olla realistisia. Yli varojen eläminen johtaa lopulta kaaokseen. Menojen ja tulojen tasapainoa hoidetaan ennakoivasti. Päättäjiltä vaaditaan paneutumista myös talouden hallintaan.


Hyvinvointi on oikeus - jokaiselle

Toimivia ja tarpeeseen kohdennettuja terveys- ja sosiaalipalveluita tulee saada silloin, kun niitä tarvitsee. Asiakkaan ”hyppyytys” paikasta toiseen on mennyttä aikaa, tulevaisuuden palvelut tulee toimia yhden luukun periaatteella. Digitaaliset palvelut mahdollistavat paljon ja siksi toimintamme tarvitsee tuekseen myös rakenteellisia uudistuksia.


Turvallinen arki turvallisessa asuinympäristössä


Jokaisen tulee voida elää ja liikkua pelkäämättä. Julkisilla paikoilla tapahtuvaa väkivaltaa ja ilkivaltaa voidaan vähentää, likaisten huumeruiskujen paikka ei ole lasten leikkipaikoilla. Kunnati voivat tehdä etupainotteista turvallisuustyötä verkostomaisella ja osallistavalla suunnittelulla. Turvallisen elinympäristön maine on myös kilpailuvaltti, niin yrittäjien kuin uusien asukkaiden houkuttelemisessa.