Energistä elinvoimaa - yhteyksiä ja yhteistyötä.


Inhimillisyys, ahkeruus, välittäminen ja yritteliäisyys
luovat pohjan kaikelle tekemiselle.

Poliisin kenttätyössä olen nähnyt, kuinka haavoittuva elämä voi olla. Ihmisen kohtaaminen aidosti on välittämistä. Nykyisessä työssäni kouluttaessani poliiseja korostan tätä arvoa.

Turvallisuutta, hyvinvointia ja elinvoimaa lisääviä tulevaisuuden linjauksia tehdään nyt. On hyvä muistaa, että päätöksiä tehdään ihmisiä, ei itseä varten.