Tervetuloa tutustumaan!

Ennalta ehkäisyä ja oikea-aikaisia palveluja

Hyvinvointi on jokaisen oikeus. Palveluja tulee saada saumattomasti elämän eri vaiheissa. Ennalta ehkäiseviin palveluihin tulee panostaa vieläkin enemmän.


Energistä elinvoimaa - yhteyksiä ja yhteistyötä

Elinvoimainen ja yritteliäisyyttä tukeva kaupunki kasvaa ja on vetovoimainen. Luovuutta, verkostoja ja yhteistyötä tarvitaan – myös päättäjiltä.

Turvallisuutta ja talouden tasapainoa

Taloutta tulee hoitaa vastuullisesti ja päätösten tulee perustua todellisuuteen.Arjen turvallisuutta on riskitön ympäristö, jossa asua ja yrittää. Turvallisuutta edistetään osallistavalla kaupunkisuunnittelulla.