Satasairaala maakunnan turvana (Oheinen lehtileike tekstinä, julkaistu syksy 2018 Satakunnan Kansa)

Syksyt ovat politiikan maailmassa aikaa, jolloin valmistellaan tulevan vuoden talousarvioita ja vedetään suurempia taloudellisia ja toiminnallisia linjoja lähitulevaisuuteen. Satakunnan sairaanhoitopiirissä
tämä on niin ikään työn alla. Kuntayhtymän vuotuinen budjetti on reilut 300 miljoonaa, joten pähkäiltävää riittää Sairaanhoitopiirin rahoituksesta huolehtivat maakunnan kunnat. Rahat ovat tiukalla – kuten aina – mutta kaikesta huolimatta on hoidettava lakisääteinen velvoite järjestää laadukkaat erikoissairaanhoidon
palvelut. Tämä maksaa, ja varojen oikeasta kohdentamisesta on montaa mielipidettä maakunnan sisällä.

Kunnat antavat vuosittain lausuntonsa sairaanhoitopiirin talousarviosta – kuten oikein onkin. Maksajan tulee voida vaikuttaa siihen, miten rahat tullaan käyttämään. Satakunnassa mielipiteitä jakavat kuitenkin
massiiviset investointisuunnitelmat, joiden toteuttaminen on kallista. Kysymys on Satasairaala-hankkeesta.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää keskussairaalan alueella tarjottavia palveluita siten, että pystymme täyttämään meiltä vaadittavat velvoitteet. Satakunnan keskussairaala on yksi Suomen 12:sta laajan
päivystyksen sairaalasta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee pystyä tarjoamaan riittävän monen erikoisalan jatkuva päivystys keskussairaalassamme.

Olennaisimmat investoinnit hankkeessa ovat psykiatrian siirtyminen kokonaisuudessaan Harjavallasta sairaalanmäelle, mikä on tarkoitus toteuttaa nyt ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa vaiheessa on tarkoitus laajentaa kuumasairaalaa, johon kuuluvat esimerkiksi päivystys ja tehohoito sekä uudenlaisen poliklinikkarakennuksen rakentaminen. Kokonaisuudessaan kustannusarvio noussee 150-200 miljoonaan.

Summat ovat suuria, ja on toki tärkeää punnita tarkkaan, mikä on tarkoituksenmukaista ja mikä ei. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että ihmiset saavat parasta mahdollista hoitoa. Satakunnan keskussairaalassa asiakastyytyväisyys ja hoidon laatu ovat huippuluokkaa, ja tästä meidän tulee pitää jatkossakin kiinni. Ei ole myöskään aivan samantekevää, joutuuko päivystykseen lähtemään Poriin, vai esimerkiksi Turkuun tai Tampereelle. Satasairaalan toteuttaminen on tärkeää koko maakunnan hyvinvoinnin jatulevaisuuden kannalta.

Vaativa erikoissairaanhoito edellyttää tiloilta tiettyjä fasiliteetteja, jotka hankkeella on tarkoitus taata. Satalinna ja Harjavallan sairaala ovat elinkaarensa päässä ja muutoinkin toiminnan keskittäminen
keskussairaalan yhteyteen on resurssien käytön kannalta järkevää. Laadukkaat tilat ovat myös yhtenä takeena turvatessamme erikoislääkäreiden saannin alueellemme. Tilat tarvitsevat rinnalleen myös ammattitaitoiset ja osaavat tekijät.

Satasairaalan toteuttamista ei pidä viivyttää odotellen sitä, toteutuuko sote-uudistus vai jääkö toteutumatta. Kirkkaana täytyy pitää mielessä ainoastaan se, että satakuntalaisten hyvä hoito on turvattu myös jatkossa.


Rauno Valovirta

SATSHP:n hallituksen vpj. (kok.)

Mari Kaunistola

SATSHP:n hallituksen jäsen (kok.)

Jaakko Aromaa

SATSHP:n valtuuston vpj. ja valtuustoryhmän pj. (kok.)


Tässä hieno palaute, joka syntyi yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Asioita voidaan muuttaa, kun niistä keskustellaan ja haetaan vaihtoehtoja. Tähän ratkaisu löytyi ja pienet koululaiset saadaan järkevän ajan puitteissa kouluun.

Satakunnan Kansa 24.8.2018

Satakuntaliiton Suomi 100 -pääjuhlan turvallisuusseminaarin juontotehtävissä.

Vappupuheita Raatihuoneella!